Activiteiten

Activiteiten van Loving and Serving Muslims

De deelnemende organisaties hebben regelmatig overleg over strategische samenwerking om invulling te geven aan de missie. Voor activiteiten verwijzen we u naar de websites van de deelnemende organisaties. Activiteiten namens het gehele platform zullen op deze pagina worden aangekondigd.