Missie

Onze missie:

De liefde van Jezus Christus delen met moslims waar ze ook leven.