Wie zijn wij?

Het Loving and Serving Muslims initiatief is een netwerk van organisaties die dezelfde passie delen om de liefde van Christus te delen onder moslims. Op dit moment zijn de volgende organisaties op een of andere manier betrokken: AWZ/Pioneers, ArabVisionCAMA, MissieNederland, Evangelie & Moslims, FrontiersGave, Interserve Nederland, Jeugd met een OpdrachtNavigators, Near East Ministry, OMF, Operatie Mobilisatie, People International, VPE Zending, WEC.

Onze visie:


Christenen mobiliseren om uit te gaan en het evangelie delen met moslims in Nederland en in de moslimwereld in hechte samenwerking met organisaties en kerken.

Onze missie:


De liefde van Jezus Christus delen met moslims waar ze ook leven.

Ons doel:


Het doel van het Loving and Serving Muslims initiatief is om christenen in Nederland uit te dagen om in liefde en dienstbaarheid uit te reiken naar moslims in de context waarin zij leven, om christenen te mobiliseren om te bidden en om nieuwe werkers te mobiliseren om te gaan naar de minst bereikte bevolkingsgroepen in de Moslimwereld.